Definition og historie

Hvad betyder ordet allergi?

Ordet allergi kommer fra de græske ord allos=den anden og ergon=virkning, så allergi betyder: "En anden virkning end den normale".

Når en person har allergi, reagerer han netop på ting i sine omgivelser, som andre mennesker ikke er påvirket af - han er overfølsom.

I daglig tale anvendes betegnelsen allergi for de forskellige typer af overfølsomheds-reaktioner. I fagsprog skelner man mellem:

1. egentlig allergi, hvor et bestemt stof påvirker kroppens immun-system, som over-reagerer og derved giver symptomer

2. anden overfølsomhed (nogle gange kaldet intolerance), hvor et bestemt stof er den direkte årsag til symptomer, uden at immun-systemet spiller ind.

Allergi i gamle dage

Selv om der i de senere år tales meget om allergi, har sygdommene nok altid eksisteret.

Hippokrates, som levede i Grækenland for mere end 2000 år siden, er én af de første, der har skrevet om astma. Han mente, at sygdommen kunne skyldes påvirkninger udefra, f.eks. fugt.

Først omkring 1900 beskrev læger og forskere for første gang allergi, som en over-reaktion af immun-systemet. Alligevel var astma og allergi på det tidspunkt forbundet med mange myter og fejlopfattelser, f.eks. talte man om hysterisk astma.

I 1967 beskriver Isisaka IgE-antistoffet, der har stor betydning i den allergiske reaktion. Siden da har der været en rivende udvikling i vor viden på området.

I dag ved man, at allergi kan være årsag til mange sygdomme, både astma, høfeber, nældefeber og eksem, samt at årsagerne kan findes i luften, i fødevarer, medicin, kemikalier og insektgift.