Anti IgE

IgE er allergiantistof, som man har i blodet, hvis man er allergisk. Anti IgE er et antistof, der binder sig til IgE. Når IgE er bundet til anti IgE, har IgE svært ved at sætte sig på de celler, hvor det skal starte en allergireaktion. Det er mastcellerne og de basofile hvide blodceller. Når der er mindre IgE på cellernes overflader, frigiver de mindre histamin og andre stoffer. På den måde dæmper anti IgE allergi.

Anti IgE fig

Anti IgE er en dyr behandling, der skal gives som indsprøjtning, som regel hver 2.- 4. uge. Den gives kun til patienter, som har middelsvær til svær astma pga. allergi. Den er ikke så effektiv, at den kan virke alene. Det er en ekstra behandling, der lægges oven i den anden astmabehandling. Anti IgE nedsætter antallet af forværringer i astmaen.

De fleste steder i landet, kan man kun få behandlingen på et hospital.

Bivirkninger: Sjældne.

.