Doping

Doping defineres som en overtrædelse af antidopingreglerne. De administreres her i landet af Anti Doping Danmark.

Der findes en såkaldt Dopingliste, over doping-grupper og -metoder, der anses for doping. Noget medicin for astma og binyrebarkhormon (bortset fra det, der smøres på huden eller inhaleres) er på denne liste. Den opdateres løbende.

Hvorvidt der skal søges om dispensation, afhænger af idrætsudøverens niveau, alder samt medicinens dopinggruppe.

Man skelner mellem internationale eliteidrætsudøvere, nationale eliteidrætsudøvere og andre idrætsudøvere.

Hvis man har en sygdom, der kræver, at man indtager et præparat fra Dopinglisten, kan man søge om dispensation hos Anti Doping Danmark. Er man i gruppen for international eliteidræt, er en dansk dispensation ikke nok.

Nationale eliteudøvere og øvrige nationale udøvere under 13 år skal ikke have dispensation.

Er du i tvivl, så kontakt din egen læge, idrætsforbundets læge eller stævnelægen - så spørgsmål er afklaret i god tid inden stævnet.