Risikoerhverv for allergikere

I visse erhverv er der større risiko for at få allergi, specielt hvis man har allergi i den nærmeste familie eller selv har en anden allergi i forvejen.

Har man tendens til eksem, er det vigtigt at vælge udenom de "hudbelastende erhverv". Det gælder både hvis man har haft børneeksem, da man var mindre, eller hvis man har kontakteksem.

På samme måde er der også erhverv, som er risikoerhverv for astmatikere. Det er både erhverv, hvor der er en særlig stor risiko for at få allergi, men det er også erhverv, hvor der er noget, der kan irritere luftvejene f.eks. tobaksrøgrøg/damp, dieselos, støv af enhver art og stærke lugte.

Hudbelastende erhverv

Damefrisør
Kok/bager/konditor
Køkkenmedhjælper/opvasker
Smørrebrødsjomfru
Rengøringsassistent
Sygeplejerske/sygehjælper/hjemmehjælper
Mekaniker/maskinarbejder
Landmand
Kirurg, dyrlæge
Maler
Gartner
Farmaceut, laborant
Slagter
Kemisk Industri
Byggefag
Garveri
Fiskeindustri
Tekstilindustri
Skrædder
Laborant

Risikoerhverv ved astma

Automekaniker
Bager
Frisør
Landbrug
Korn- og foderstofvirksomhed
Medicinal-industri, enzym-industri
Maling-/lak-/lim- og anden kemisk industri
Dyrlæge, vet. sygeplejerske
Dyrepasser
Gartner
Maler
Svejser
Loddearbejder
Rengøring
Kloakarbejder
Plastikindustri
Papirvareindustri
Tobaksindustri
Snedker
Tømrer