Om AllergiLeksikon.dk

Dette leksikon henvender sig til større børn og unge.

Det er tænkt som oplysningsmateriale til unge med allergi - deres venner og familie - og som undervisningsmateriale for ældre skoleelever. Det erstatter ikke lægekontakt for den enkelte patient.

Copyright
Rettighederne til Allergileksikon.dk tilhører Klinik for allergi, Gentofte Hospital.
Tekst og illustrationer er copyright beskyttet. Teksterne må frit kopieres, men må ikke mangfoldiggøres i kommercielt øjemed.

Credits
Forfatter og fagligt ansvarlig:
Holger Mosbech, overlæge dr.med., Klinik for allergi, Gentofte Hospital

Allergileksikon.dk er en videreførelse af Rigshospitalets Allergileksikon fra 2000. Strukturen er den samme, men teksterne er i vidt omfang omskrevet og opdateret. Den grafiske opsætning er ny og det samme gælder den underliggende edb-teknologi.

I Rigshospitalets Allergileksikon fra 2000 var teksten forfattet af Karin Hamberg Rasmussen. I fagredaktionen var Karin Hamberg Rasmussen, Claus R. Johnsen og Tove Agner. Pædagogisk konsulent: Kirsten Hansen. Rigshospitalets Allergileksikon fik i sin tid støtte fra Undervisningsministeriet, Frimodt-Heineke Fonden, Trepilefonden, Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond, Familien Hede Nielsens Fond, Emilie og Peter Lunds Fond.

Illustrationer
Laura K. Rasmussen, Sofie Johanne Rasmussen, Claus R. Johnsen, Karin Hamberg Rasmussen, Beredskabs-Info, Sundhedsstyrelsen, Rigshospitalets Allergiklinik, ALK, Astra og Janssen-Cilag har givet tilladelse til gengivelse af illustrationer

Illustrationer af immunologiske mekanismer er gengivet fra "Atlas of Immuno-Allergology: An Illustrated Primer for Healthcare Professionals, by J. Centner & A.L. de Weck", med tilladelse fra Hogrefe & Huber Publishers og UCB Institute of Allergy.

For enkelte illustrationers vedkommende har det ikke været muligt at finde eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt www.allergileksikon.dk på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er det sket ufrivilligt og utilsigtet.