Kvælstofilte - NO

Hvis en astma er ude af kontrol, vil der være en slags betændelse i luftrørerne, som ikke skyldes bakterier eller virus. Det giver hævelse af slimhinderne, som betyder, at det er sværere at få luften ind og ud af lungerne. Det måles med spirometri eller peak-flowmåling.

Andre lungesygdomme kan også give nedsat lungefunktion. Derfor måler man ind imellem også kvælstofilte (NO) i udåndingsluften. Værdien er som regel forhøjet ved astmabetændelse. Er astmaen under kontrol, er værdien lavere, evt. helt normal.