Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Allergen immunterapi eller allergi-vaccination

Når man bliver vaccineret mod infektion, får man indsprøjtninger med de bakterier eller virus, man skal beskyttes imod. Bakterierne er enten dræbt eller stærkt svækket, så man ikke får infektion. Indsprøjtningerne får immunforsvaret til at reagere. Der dannes antistoffer og særlige hvide blodceller, som vil kunne slå de rigtige bakterier eller virus ihjel, hvis man senere bliver smittet

Når man bliver vaccineret mod allergi, får man indsprøjtning med det, man er allergisk for. Det kunne f.eks. være græspollen, hvepsegift eller et andet allergen. Nu kan man også få behandlingen som tabletter. De findes til græs-, birke- og støvmide-allergikere. Her tager man en tablet hver dag hele året.

Ved behandling med indsprøjtning starter man med meget små doser og stiger så gradvist, til man når det, der kaldes vedligeholdelses-dosis. I starten skal man have indsprøjtning en gang om ugen. Vedligeholdelses-dosis kan gives med ca. 2 måneders mellemrum.

Behandlingen påvirker immunsystemet, så kroppen vænnes til allergenet, og allergien bliver svagere. Behandlingen varer 3 til 5 år. Den virker langsomt, men har den fordel, at virkningen holder i mange år efter, at behandlingen er slut

Der er en lille risiko for allergisymptomer lige efter indsprøjtningerne. De skal kunne behandles hurtigt. Derfor foregår behandlingen hos en læge, hvor man skal være under opsyn en halv time efter hver indsprøjtning.

Man kan vaccinere mod allergi for bi og hvepspollenkathund og støvmider.

Allergi-vaccination kaldes også hyposensibilisering eller allergen immunterapi.