Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Anden medicin for astma

Leukotrien-receptor-antagonister

Denne medicin sætter sig på cellers overflade, på steder, hvor der var gjort plads til leukotriener. Leukotriener er signalstoffer, som laves af mange forskellige celler, bl.a. i luftvejenes slimhinder. Leukotriener kan – selv i meget små mængder – få musklerne omkring de små luftveje (bronkierne) til at trække sig sammen. Leukotrienerne kan også få kirtlerne til at lave slim. Medicinen nedsætter virkningen af leukotrienerne. På den måde bliver det nemmere at trække vejret, og der kommer mindre hoste og slim. De er ikke så effektive som beta-2-agonister eller steroider. De kan have en plads som ekstra medicin hos personer med astma, der ikke kan inhalere deres medicin, eller ved astma pga. anstrengelse.

Bivirkninger: Sjældne.

Antikolinerg medicin

Antikolinerg medicin (parasympatolytika) virker på den del af nervesystemet, vi ikke selv har kontrol over, det autonome nervesystem. I lungerne får medicinen musklerne omkring de små luftveje (bronkierne) til at slappe af, så luften bedre kan passere. Den er dog meget svagere end beta-2-stimulerende medicin. Ved astma inhaleres medicinen sammen med beta-2-stimulerende medicin enten blandet sammen i spray eller pulver, eller hver for sig.

I næsen påvirker den kirtlerne, så der ikke dannes så meget tyndt slim. Ved løbende næse benyttes spray i hvert næsebor.

Medicinen bruges først og fremmest til behandling af rygerlunger (KOL – kronisk obstruktiv lungesygdom).

Bivirkninger: Mundtørhed.

Biologisk behandling

Ved den type svær astma, hvor de eosinofile celler spiller en rolle, har man mulighed for at give såkaldt biologisk behandling. Det er behandling med ‘kunstigt’ fremstillede antistoffer (rekombinante monoklonale antistoffer). De binder sig til signalstoffer fra de hvide blodlegemer (interleukiner). På den måde kan de dæmpe de immunologiske reaktioner. Nogle af disse behandlinger har også effekt ved astma-eksem og ved svær helårs-snue med mange eosinofile celler.

Ved svær allergisk astma og ved svær nældefeber kan man behandle med tilsvarende ‘kunstigt’ fremstillede antistoffer, anti-IgE, rettet mod allergi-antistofferne, IgE.

Behandlingerne skal gives som indsprøjtninger med ugers mellemrum.

Bivirkninger: Allergiske reaktioner, hovedpine og feber