Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Samfundet og forebyggelse

Samfundets opgaver

Politikerne har ansvaret for vores sundhedssystem, både uddannelse, forskning, forebyggelse og behandling af sygdom. Når det gælder uddannelse af læger med viden om allergi, er det gået ned ad bakke, efter at allergi blev nedlagt som selvstændigt medicinsk speciale i 2003.

Forskellige regeringer har i tidens løb haft ansvaret for forskellige handlingsplaner for at forebygge allergi. Sundhedsstyrelsen og andre offentlige myndigheder har søgt at sætte handling bag planerne, og der findes nu en række love både om fødevarer, indeklima og arbejdsmiljø.

Der findes også forskellige mærkningsordninger, som skal hjælpe forbrugerne, men specielt for fødevarer, kan de være svære at overskue.

Der er givet støtte til en lang række pjecer og hjemmesider om allergi. De er lavet både af offentlige myndigheder og af patientforeninger.

Den enkeltes ansvar

Allergiske sygdomme kan hos den samme person på nogle tidspunkter give mange problemer, mens de på andre tidspunkter nærmest er væk. Det betyder, at behandlingen skal ændres løbende. Lægen skal rådgive, men det er den enkeltes ansvar at søge rådgivning – og følge de råd, der gives.

Læs mere om: