Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Undgå allergi

Risikogrupper

Alle kan få allergi, men nogle er mere udsatte end andre. Om den enkelte udvikler allergi, afhænger af arv, miljø og sundhed. Når man er mere udsat for at få allergi, tilhører man risikogruppen. Hvis der er allergi i den nærmeste familie, dvs. hos søskende eller forældre, er man automatisk i risikogruppen.

Hvis man er svækket – fysisk som psykisk – rammes man nemmere af sygdomme, som f.eks. luftvejsinfektioner og overfølsomheds-sygdomme, og man kan reagere allergisk på mindre mængder allergen, ligesom reaktionen kan blive voldsommere.

Man kan ikke vælge sine biologiske forældre og har ingen indflydelse på arv, men i nogle tilfælde er det fornuftigt at prøve at undgå de ting, der fremkalder allergi, hvis man hører til risikogruppen. Det gælder specielt ved valg af erhverv og indretning hjemme.

Hygiejnehypotesen

Allergi er hyppigere i områder med vestlig livsstil end hos befolkninger, der lever mere ‘primitivt’ med flere infektioner og mere snavs og skidt. Man ved ikke med sikkerhed hvorfor. En af teorierne, hygiejnehypotesen, forklarer den større forekomst ved, at vores immunsystem ikke fra fødslen og tidligt i livet stimuleres af så mange fremmede stoffer, hverken fra snavs eller fra ufarlige bakterier, specielt i maden. Man forestiller sig, at vores hygiejne simpelt hen er for god.

Der er dog ikke tilstrækkelig mange beviser for hygiejnehypotesen til at kunne anbefale, at vi nedsætter hygiejnen, gør mindre rent eller holder op med at behandle infektioner. Omvendt er der ikke noget der tyder på, at fanatisk rengøring kan forebygge allergi.

Forebyggelse fra fødslen

Det er vigtigt at:
– Barnet ammes de første fire måneder
– Barnet ikke udsættes for tobaksrøg.

I nogle tilfælde skal barnet have en speciel type modermælkserstatning, såkaldt højt hydrolyseret modermælkserstatning, hvis det ikke kan ammes. Det gælder børn med særlig risiko for allergi, dvs. børn, hvor en eller begge forældre eller søskende har allergi, der kræver behandling. Den type erstatning indeholder ikke de proteiner, som kan give allergi for komælk. Forebyggelsen er kun nødvendig de første 4 måneder.

Læs mere om: