Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Ferie

Har man tendens til allergi, er det en god idé at undersøge lidt omkring feriestedet, inden man rejser. Hvilket klima er der, hvornår er pollensæsonen, hvordan er hotellet, kultur, skik og brug, forsikringsforhold osv. Jo bedre man er forberedt, des bedre ferie vil man få.

Medicin

Har man brug for medicin, skal man sørge for at have rigeligt med hjemmefra. Tag også recepter med, hvor navnene på medicinen står, hvis der bliver brug for mere medicin eller besøg hos læge undervejs.

Der er ikke krav om ‘medicinpas’ for allergimedicin. Har man brug for at have en sprøjte med adrenalin med sig, findes der formularer på engelsk, som man kan få sin læge til at underskrive. Det er ikke et krav, men kan gøre det nemmere i sikkerhedskontrollen i lufthavne og lignende.

Allergi og astma hedder næsten det samme på de fleste sprog, men der er større forskelle med høfeber:

Svensk – hösnuva, engelsk – hayfever, tysk – Heuschnupfen, fransk – rhume des foins, italiensk – febbre da fieno, spansk – fiebre del heno, serbisk/kroatisk – alergicna kijavica.

Forsikringer

Alle danskere har et gult sundhedskort, som sikrer dem lægebehandling i EU og visse andre lande, hvis de er væk på ferie i under en måned. Der er specielle regler, hvis det drejer sig om en kronisk sygdom som astma. Hvis sygdommen er stabil og velbehandlet er man som udgangspunkt dækket, også hvis der skulle komme en opblussen, mens man er på ferie. Spørg ved tvivl eget forsikringsselskab eller SOS International A/S, der administrerer forsikringen for det offentlige.

Det blå sygesikringskort er kendt i hele Europa og giver adgang til læge- og tandlægehjælp samt behandling på alle offentlige sygehuse i alle EU og EØS-lande. Dækningen er på samme vilkår som for rejselandets egne borgere. Den omfatter læge- og hospitalsbehandling, tandlægehjælp, medicin m.m., som er nødvendig under opholdet. Hvis der er egenbetaling for lægebehandling i det land, hvor man søger behandling, skal man selv betale den del. Der er ingen begrænsning i rejsens varighed.

På det gule sundhedskort er der restriktioner vedrørende kroniske sygdomme samt rejsens formål og varighed. For begge kort gælder, at der IKKE er dækning for hjemtransport.

Rejse og ophold

I Danmark og i udlandet er der efterhånden flere hoteller, som har indrettet allergi-venlige værelser. Her bliver der ikke røget, der kommer ikke kæledyr, og der er ingen støvsamlere, som polstrede møbler og gulvtæpper.

I fly er rygning helt forbudt. Det samme gør sig gældende i tog og busser i de fleste lande.

Læs mere om: