Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Kælderen

Der er altid mere fugtigt i en kælder end i resten af boligen. Derfor er kælderrum sjældent godkendt til beboelse, dvs. til overnatning eller længere tids ophold. Det er ekstra vigtigt med god udluftning her, så fugten kan komme væk. I de enkelte kælderrum kan der også være ting, som er med til at give eller forværre allergi.

Hobbyrum

Når man arbejder i et hobbyrum, er man ofte i kontakt med mange kemikalier. Nogle af dem kan være giftige at indånde, og mange af dem vil genere sarte slimhinder eller give eksem.

Læs ordentligt på brugsanvisningen og sørg for udluftning, når du arbejder med kemikalier.

Pulterrum

Der kan både være støv, fugt og mug på gamle sager, der står i kælderen. Tøj, der har ligget længe i skuffer og skabe, kan indeholde store mængder husstøvmider.

Vaskerum

Tøj, der hænger til tørre, afgiver meget fugt, og der skal derfor være god udluftning.

Bruger man tørretumbler, er det vigtigt med udtræk til det fri, eller at det er en model, der kondenserer, så der ikke pustes store mængder fugtig luft ud i rummet.

Vaskepulver og sæbe indeholder mange stoffer, som kan genere følsomme slimhinder.