Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Byggestil, byggematerialer og beliggenhed

Byggestil og valg af byggematerialer og inventar har stor betydning for indeklimaet. Det er man blevet opmærksom på i de senere år. Desværre har man ofte først opdaget problemerne lang tid efter, byggeriet er færdigt, og så har det været både besværligt og dyrt at ændre forholdene.

Boligens beliggenhed

Boligens indeklima er også afhængigt af beliggenheden. Ligger boligen i et område med meget trafik, er der større sandsynlighed for at få symptomer fra luftvejene.

Indeklimaet afhænger også af ydre forhold, som vind, sol-afskærmning, fugt, der stiger op fra jorden, og nedbør.

Man har fundet, at der er flere allergener fra dyr og husstøvmider i villaer end i lejligheder. Jo højere oppe en lejlighed ligger, jo færre af disse allergener er der.

Byggestil

Efter oliekrisen i 1973 tænkte man meget på at spare på energien. Man byggede nye tætte boliger med dårlig ventilation og tætnede og isolerede mange gamle huse.

Det var moderne med flade tage, men det viste sig, at regnvandet fra tagene ofte trængte ind, og der kom mange vandskader. Det kunne vare flere år, før de blev opdaget, og så var der kommet råd og svamp.

Byggematerialer

I de sidste 40 år har man også prøvet mange nye byggematerialer med kemikalier, man ikke tidligere har anvendt. I starten var nogle af disse ikke undersøgt grundigt nok for “langtidseffekter”, og visse materialer afgav gasser og dampe. Problemet var størst i begyndelsen, hvor materialet var nyt.

Byggematerialer til udendørs brug er imprægneret, f.eks. med et træbeskyttelsesmiddel eller maling for at kunne modstå vind og vejr. Hvis disse bruges indendørs, vil de stærke midler kunne genere i årevis.

Byggematerialer som beton er meget tætte og kan ikke “ånde” som mursten, træ og tegl. Man skal sørge for særlig god udluftning i betonhuse, men man kan ikke blive allergisk for beton.

Beton og cement afgiver en del vanddamp i et nyt hus. Derfor skal der luftes ekstra meget ud de første mange måneder.

Når maling og lak tørrer, fordamper vand, opløsningsmidler og andre kemikalier. Noget kan lugtes, andet generer slimhinderne. I nogle tilfælde kan der gå uger eller længere, før koncentrationen i luften er så lav, at ingen bliver generet.

Gulve. Belægninger som vinyl, parketgulv, linoleum, klinker og kork er lettere at gøre rene end tæpper. Nye gulve kan dog afgive gasser.