Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Mere om indeklima

Indeklima-symptomer eller indeklimasyge er et meget udbredt fænomen og kendes overalt i verden. (På engelsk kalder man det sick building syndrome, fordi det er “syge” bygninger, der giver folk symptomer).

Indeklimaet i skoler, kontorer, institutioner osv. kan give symptomer. Det er som oftest hovedpine, ekstrem træthed og i alvorligere tilfælde hukommelsesbesvær. Hud og slimhinder reagerer med kløe i øjne, tilstoppet næse, hæshed og brænden i huden. Symptomerne opleves både af personer med og uden allergi.

Der er lavet mange undersøgelser for at finde ud af, hvad det er, der giver indeklimasyge, og det viser sig, at både psykologiske, sociale og bygningsmæssige forhold har betydning.

Nyere bygninger, bygninger med tæpper og indsugningsluft, giver flere symptomer end ældre bygninger, hårde gulve og naturlig ventilation. Mængden af støv i bygningerne var det, der havde størst betydning for slimhinderne og temperaturen var den faktor, der havde størst betydning for hovedpine og træthed.