Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Udluftning

Den bedste måde til at sænke luftfugtigheden er ved at lufte ud, så den fugtige indeluft skiftes ud med frisk udeluft.

I reglerne for, hvordan man må bygge (Bygningsreglementet), stilles bestemte krav til udluftning og ventilationskanaler i nye huse.

Det er ikke nok at lade vinduet i stuen stå på klem i nogle minutter. Der skal luftes grundigt ud med rigelig gennemtræk i alle rum i mindst 5-10 minutter flere gange dagligt. Hvis der ryges i huset, bør der luftes ud oftere.

Det giver ikke problemer at lufte ud i regnvejr eller tåge, når luften ude er koldere end inde. Den kolde udeluft indeholder mindre vanddamp end indeluften.

I rum, hvor der kommer meget fugt – f.eks. køkken og bad – er udsugning vigtig. Det kræver en ventilator – enten i selve boligen eller i centrale anlæg i huse med lejligheder. Der findes ventilatorer, som kun kører, når luftfugtigheden er høj.

I køkkenet er det en god idé med en emhætte over komfuret med aftræk til det fri.

Nogle nyere huse har mekanisk ventilation i hele huset med varme-genvinding. Så føres den varme fugtige luft gennem nogle rør ud af huset. Luften, der suges ind i huset, passerer forbi de varme rør og bliver på den måde opvarmet. Rørene og den fugtige luft bliver afkølet, og der mistes næsten ingen varme til omgivelserne.

Det er vigtigt, at ventilationsanlæg jævnligt efterses og renses. Ellers vil der samle sig støv og skidt i systemet, og der kan vokse skimmelsvampe.