Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Om Allergileksikon.dk

Dette leksikon henvender sig til større børn og unge.

Det er tænkt som oplysningsmateriale til unge med allergi – deres venner og familie – og som undervisningsmateriale for ældre skoleelever. Det erstatter ikke lægekontakt for den enkelte patient.

Copyright
Rettighederne til Allergileksikon.dk tilhører Klinik for Allergisygdomme, Gentofte Hospital.

Tekst og illustrationer er copyright beskyttet. Teksterne må frit kopieres, men må ikke mangfoldiggøres i kommercielt øjemed.

Credits
Forfatter og fagligt ansvarlig:
Holger Mosbech, speciallæge dr.med., Klinik for Allergisygdomme, Gentofte Hospital

Allergileksikon.dk er en videreførelse af Rigshospitalets Allergileksikon fra 2000. Strukturen er den samme, men teksterne er i vidt omfang omskrevet og opdateret. Den grafiske opsætning er ny og det samme gælder den underliggende edb-teknologi.

I Rigshospitalets Allergileksikon fra 2000 var teksten forfattet af Karin Hamberg Rasmussen. I fagredaktionen var Karin Hamberg Rasmussen, Claus R. Johnsen og Tove Agner. Pædagogisk konsulent: Kirsten Hansen. Rigshospitalets Allergileksikon fik i sin tid støtte fra Undervisningsministeriet, Frimodt-Heineke Fonden, Trepilefonden, Direktør E. Danielsen og Hustrus Fond, Familien Hede Nielsens Fond, Emilie og Peter Lunds Fond.

Illustrationer
www.unsplash.com. Holger Mosbech, Bettina M. Jensen, Laura K. Rasmussen, Sofie Johanne Rasmussen, Claus R. Johnsen, Karin Hamberg Rasmussen, Beredskabs-Info, Sundhedsstyrelsen, Klinik for allergisygdomme, Gentofte Hospital, Wikipedia. Firmaerne ALK, Astra og Janssen-Cilag har givet tilladelse til gengivelse af illustrationer.

For enkelte illustrationers vedkommende har det ikke været muligt at finde eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt www.allergileksikon.dk på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er det sket ufrivilligt og utilsigtet.