Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Allergener

Allergener, der giver reaktioner i øjne, næse og lunger

De stoffer (molekyler), kroppen reagerer allergisk på, kalder man allergener. Et allergen er en speciel type antigen, dvs. noget kroppens immun-forsvar opfatter som fremmed for kroppen.

Ved allergi over for f.eks. kat, er det nogle ganske små partikler fra kattens skæl og hår, man reagerer på. Disse partikler er så små, at de holder sig svævende i luften i lang tid. Når man trækker vejret, kommer de op i næsen og ned i lungerne. Her trænger de igennem slimhinden, hvor de møder kroppens forsvarsceller, som genkender – og reagerer mod netop katte-allergenerne.

Selv om der er mange forskellige allergener, tester man ofte kun med omkring 10 allergener først. Det har vist sig, at det er nok hos 95% af dem, der har allergi. De mest almindelige allergener kommer fra kat, hund, hest, birk, græs, bynke, husstøvmider og skimmelsvampe.

Der er forskel på, hvordan personer med katte-allergi reagerer. Nogle skal blot udsættes for en lille smule katte-allergen for at få symptomer, mens andre kan være sammen med en kat i flere timer, inden der sker noget. Den samme person kan også reagere forskelligt fra dag til dag, afhængigt af, hvordan han har det. Har han andre allergier, eller er han syg og træt, får han hurtigere symptomer.

Nogle allergener er kraftigere end andre – man siger, de er mere potente. F.eks. skal der ofte ikke ret mange heste-allergener til for at fremkalde en reaktion, hvis man har heste-allergi.

Mere om allergener

Alle allergener er proteiner. De er opbygget af kæder af aminosyrer. De kan også indeholde kulhydrater.

Et andet fælles træk ved allergener er, at de er forholdsvis store molekyler med en molekylvægt, der er større end 10.000 dalton. Allergenerne findes i støv, både det, der ligger på gulvet, og det, der hvirvles op i luften. De forskellige støvpartikler er ikke lige store. Størrelsen bestemmer, hvor i kroppen de sætter sig. Store allergene partikler, som pollen, bliver opfanget i næsen, og man får høfeber. Små partikler, som de, der kommer fra skimmelsvampe, når ofte helt ned i lungerne og giver astma.

Irritanter

Man kan også få allergi-lignende symptomer, uden at det skyldes allergener. Særligt følsomme personer reagerer på faktorer i inde- og udemiljøet – man kalder faktorerne irritanter.

I udemiljøet er der bl.a. tale om kold luft, tåge og partikler fra forurening og ozon.

I indemiljøet er den værste faktor tobaksrøg, men også fugt, stærke lugte, “afgasning”, kemikalier og sodpartikler kan give gener.