Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Insekter

Bier og hvepse

Bier og hvepse er de hyppigste årsager til insektallergi. Når de stikker, pumpes gift fra giftblæren ind i vores hud. Giften indeholder kraftige giftstoffer og en del enzymer, der virker som allergener. Allergi viser sig som nældefeber, astma eller allergisk shock.

I andre insekter er allergenerne i afføringen eller i stumper/skæl fra deres overflade. Allergenerne havner i støvet og kan hvirvles op i luften. På den måde når de vores slimhinder i øjne og luftveje og kan give høfeber og astma.

Inden for visse erhverv kan allergi for insekter blive et problem. Det gælder i Danmark mest biavlere. Personer, der enten arbejder i drivhuse, hvor insekter bruges i biologisk bekæmpelse, eller i laboratorier, kan også rammes.

I andre lande, hvor insekter optræder i store mængder, kan støv fra insekter som f.eks. flue, græshoppe, edderkop, fårekylling, natsværmer og sommerfugl give allergi.

Kakerlakker

Kakerlakker har brug for mad, varme og gemmesteder. Ofte findes de i storkøkkener, bagerier, institutioner og i huse med dårlig rengøring. Det er kakerlakkernes støv, der giver allergi (høfeber og astma)

Danse-myg

Røde mygge-larver fra danse-myg kan også give allergi. De bruges til fiskefoder. Derfor er det især folk, der holder eller opdrætter fisk eller som fremstiller foder, der får symptomer fra allergener i små partikler fra larverne. Det kan både være høfeber og astma og udslæt på huden, hvis man rører ved larverne eller det vand, de er i, uden handsker på.