Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Kemikalier

Mange kemikalier kan give problemer på hud og slimhinder. En del af disse problemer skyldes allergi, men i mange tilfælde kan man ikke påvise allergi, så taler man om irritation eller blot gener.

Dampe fra organiske opløsnings-midler kan genere slimhinderne. Dampene kommer fra forskellige byggematerialer, maling, lim, tæpper, møbler, spray, som deodoranter og lign. Der er ikke tale om allergi.

Tobaksrøg er den største indeklima-forureningskilde, vi har.

Formaldehyd er en farveløs gas, som både forekommer naturligt i miljøet og kan stamme fra bilers udstødningsgas, byggematerialer og tobaksrøg. Der kan også være mindre mængder formaldehyd i tekstiler, kosmetik, rengøringsmidler og lim. Formaldehyd generer slimhinderne i luftvejene og kan give kontakt-eksem.

Nitrøse gasser (hvoraf nitrogendioxid, NO2, er den vigtigste) findes i atmosfæren. Udendørs kommer de især fra kraftværker og bilmotorer, og indendørs stammer de fra gaskomfurer og brændeovne. Hvis der er meget NO2 i luften, er man mere modtagelig for luftvejs-infektioner. Man er ikke allergisk for NO2

Ozon i høje koncentrationer kan give gener, navnlig hos børn og personer med luftvejslidelser. Symptomerne kan være hoste, brystsmerter, åndedrætsbesvær, hovedpine og øjenirritation.

Midler til farving og blegning af hår kan give svære kontakt-eksemer både hos frisører og dem, der får behandlet deres hår. Frisører kan også få symptomer på astma.