Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Varedeklarationer

Mad, der er lavet af forskellige råvarer og som sælges færdigpakket, skal have en varedeklaration. Det vil sige, at der på pakken skal stå, hvilke ingredienser, der er i madvaren.

De enkelte ingredienser skal stå i rækkefølge efter hvor meget, der er i varen. Det, der er mest af, skal stå først.

EU har lavet en liste over ingredienser, som altid skal fremgå af mærkningen. Det er de ingredienser, som oftest er årsag til allergi for fødevarer. Det skal også angives, hvis fødevaren, indeholder produkter, der er fremstillet ud fra en af ingredienserne på listen, f.eks. jordnøddeolie. Her må man ikke blot skrive vegetabilsk olie.

De ingredienser, der skal nævnes, hvis de indgår, er:

Kært barn har mange navne – det gælder også for mad. Hvis man er allergisk over for en bestemt madvare, er det derfor vigtigt at vide, hvad den kan kaldes.