Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Skimmelsvampe

Skimmel er mikroskopiske svampe. Vi kalder dem også mug. De findes overalt i naturen. De er en del af det økologiske system og er vigtige for nedbrydning af døde planter og dyr.

Store svampe som støvbold og østershat giver sjældent allergiske reaktioner.

Svampene formerer sig ved at frigive sporer i millionvis. Det er små partikler – mindre end 20 µm. De er i luften, og fordi de er så små, stoppes de ikke i næsen, men holder sig svævende helt ned i lungerne. De kan give astma og høfeber.

Skimmel findes både inde og ude og trives bedst i fugtighed og varme. For de fleste svampe er det temperaturer på 22-32 grader og en relativ fugtighed på mere end 70%. Svampene og deres sporer findes i jord, på plantedele, i kompostbunker, vandhuller, skove, græsplæner samt i fugtige kældre, i kanten af vinduer med meget dug, i vægge og lofter. Skimmelsvampe trives i fugtige boliger. Her er indeklimaet dårligt. Fugten kan skyldes, at der ikke luftes godt nok ud eller at vand trænger ud af utætte rør eller ind gennem vægge og tage. Svampene kan også vokse i ventilationsanlæg, der ikke renses og vedligeholdes.

De vigtigste svampe, der giver allergi, hedder Cladosporium og Alternaria.

Udendørs er der flest sporer sidst på sommeren og om efteråret. Man tæller koncentrationen af svampenes sporer i luften på samme måde, som der tælles pollen.