Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Tobaksrøg

Hvis du har allergi, så undgå rygning – både aktiv og passiv. Det er særlig vigtigt, hvis du har astma, for selv passiv rygning kan fremkalde et anfald hos astmatikere.

Tobaksrøg er den absolut største kilde til forurening af indeklimaet. Man ved, at passiv rygning øger risikoen for allergi og astma hos børn, specielt hvis det er moderen, der ryger. Børn af rygere har et større indhold af allergi-antistof (IgE) i blodet. Hvis moderen har røget i graviditeten, vil der også være mere IgE i navlestrengs-blodet.

Der er mange giftstoffer i tobaksrøg, så det er en rigtig dårlig idé at ryge, også selv om man ikke har allergi.

Hvis du ryger, kan du f.eks. på nettet få gode råd, som gør det lettere at holde op.