Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Kontakt-eksem

Nikkeleksem

Kontakt-eksem (irritativt eksem) opstår ved kontakt med stoffer i omgivelserne.

Eksemet kan skyldes en toksisk (toksisk betyder giftig) reaktion, en allergisk reaktion – eller en blanding.

Eksemet opstår ved lang tids påvirkning, og det kommer i starten kun det sted, hvor man er i kontakt med stoffet. Har man først udviklet kontakt-allergi ét sted på kroppen, vil man reagere over for det samme stof, alle steder på kroppen. Specielt ved allergiske eksemer kan der også komme reaktioner, hvor man ikke umiddelbart er i kontakt med det, man ikke tåler. Over 15% af befolkningen har eller har haft en eller anden form for kontakt-allergi. Det er hyppigst hos kvinder.

Symptomer

Symptomerne er kløe, små blærer, hævelser af huden, eller væskende sår og sprækker. Ved kronisk kontakt-eksem bliver huden tyk og tør, den skaller, revner og svier. Kontakt-eksem kan læges, når huden ikke længere er i kontakt med det, som fremkalder symptomerne. Det kan tage måneder, inden huden er helet helt op.