Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Undersøgelser

Hvis man har høfeber over for pollen, kan man som regel selv stille diagnosen. Det første år tror man måske, det er en sommerforkølelse, men når symptomerne kommer igen året efter på samme måde og på samme tidspunkt, er de fleste ikke i tvivl. I typiske tilfælde vil det derfor ikke være nødvendigt for lægen at lave flere undersøgelser. Ved tvivl kan der tages blodprøve, laves priktest og provokeres i øjne og næse med det, man har mistanke til. Det kan komme på tale, f.eks. hvis man skal behandles med  immunterapi (vaccination).

Hvis man har symptomer hele året, vil sygehistorien kunne give lægen et fingerpeg om årsagen, især hvis der er tale om allergi over for dyr. Blodprøver og priktest kan vise, om der er tale om en allergisk reaktion. Er det ikke tilfældet, kan lægen måske anbefale et besøg hos en øre-næse-hals-specialist og/eller en røntgenundersøgelse for at være sikker på diagnosen.