Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Indeklima-symptomer

Hoste, besvær med vejrtrækning og koncentration, hæshed, hovedpine, kløende øjne, stoppet næse, træthed, tunghedsfornemmelse, tørre og irriterede slimhinder, tør og kløende hud, kvalme, og luftvejsinfektioner.

Mange af disse symptomer, rapporteres fra folk, som er udsat for et dårligt indeklima – også selv om de ikke har allergi.

Nogle kan alene skyldes, at der er for varmt og indelukket i et lokale, men andre kan skyldes kemikalier, der afgives til luften fra vægge og lofter, maling, møbler, tekstiler og andet. Man taler om afgasning.