Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Behandling

Hvis der er kløe og udslæt på huden, vil antihistaminer hjælpe. Er det ikke tilstrækkeligt, eller kommer der store hævelser, vil lægen ofte give binyrebarkhormon.

Ved voldsomme reaktioner på insektstik, som giver allergisk shock med påvirket bevidsthed, er det vigtigt med hurtig lægehjælp. Ring 112, tilkald ambulance og meld allergisk shock. Personen skal lægges ned og benene løftes op, så der kommer blod til hjerne og hjerte. Sørg for frie luftveje. Hvis personen har allergimedicin på sig, må man hjælpe med at få den givet. Det kan være antihistamin-tabletter og/eller en adrenalin-pen. Lægen vil give adrenalin som indsprøjtning. Det hjælper på kredsløbet og på vejrtrækningen.

Er der blot hudsymptomer, vil antihistamin og binyrebarkhormon som tabletter eller indsprøjtning ofte være tilstrækkeligt.

Vaccination mod gift fra bi eller hveps (immunterapi) er en forebyggende behandling. Op mod 100% af de, som er blevet vaccineret, vil ikke længere få voldsomme, allergiske symptomer efter stik. Jo voldsommere, man har reageret på et stik, jo vigtigere er det, at man bliver vaccineret.

Når man har haft en kraftig reaktion på et stik, kan lægen måske anbefale, at man selv har en adrenalin-pen (sprøjte) på sig. Det gælder f.eks., hvis man af en eller anden grund ikke er blevet vaccineret.