Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Blodprøver

Hvis man skal undersøge, om en person har allergi, kan det være nyttigt at måle allergi-antistoffer (IgE) i en blodprøve. Resultaterne af målingen kan støtte sygehistorien og resultaterne af priktesten.

Når man sender blodprøven til laboratoriet, skal man skrive, hvilke allergener de skal måle allergi-antistof overfor. Det kunne f.eks. være kat og hund. Ligesom ved priktesten får man kun svar for de allergener, man undersøger for.

Man kan også måle den samlede mængde allergi-antistof, men den siger ikke så meget om allergien.

Der findes også en undersøgelse, hvor man drypper lidt blod ned til allergener og undersøger, hvor meget histamin, der frigøres. Hos personer med allergi er der nogle særlige hvide blodceller (basofile leukocytter), som har allergi-antistoffer på deres overflade. Hvis allergi-antistofferne netop er rettet mod de allergener, som de kommer i kontakt med, vil cellerne frigive histamin. Det kan måles. Testen hedder HR-test. Det står for Histamin Release.