Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Provokationer

Undersøgelse

Allergen-provokationer

Nogle gange kan det være nødvendigt for lægen at prøve at fremkalde en allergisk reaktion for at finde ud af, hvad der giver symptomerne. Man kalder testen for en provokation.

Provokationer bruges næsten aldrig, hvis man er sikker på årsagen til symptomerne ud fra sygehistorie og priktest eller blodprøver.

Da provokationer i sjældne tilfælde kan fremkalde voldsomme reaktioner, udføres de på et hospital eller i en special-klinik.

Ved høfeber kan der pustes forstøvet allergen ind i næseborene, og man undersøger, om det giver nys, snot og tilstopning.

Man kan også dryppe fortyndede opløsninger af allergen i øjnene og se efter rødme, hævelse og kløe.

Ved astma kan der provokeres i lungerne med det allergen, der er tvivl om. Allergen forstøves, dvs. sendes ud i luften i meget små dråber som en tåge. Tågen indåndes, og langsomt gives der mere og mere. Der måles på lungerne med spirometri, dvs. pusteprøver, før og efter hver dosis. Falder værdierne, er testen positiv, og allergien påvist. Så gives der astmamedicin, og man er hurtigt frisk igen.

Mannitol- og metacholin-provokation

Åndenød og hoste kan skyldes mange ting. Er man usikker på, om det er astma, kan man provokere med stoffer, der irriterer slimhinderne i luftrørene (bronkierne). Man bruger enten et pulver, mannitol, eller metacholin, som skal forstøves ligesom allergenerne. På samme måde som ved provokation med allergen, indåndes først meget små mængder, senere mere og mere. Lungernes funktion følges med pusteprøver. Falder værdierne, er der tale om astma. Så gives der astmamedicin. Testen er positiv, både når astmaen skyldes allergi, og når den ikke gør.

Anstrengelses-provokation

Op til 80% af alle astmatikere kan få et anfald ved fysisk anstrengelse. Derfor kan én af undersøgelserne for astma være en anstrengelses-provokation.

Anstrengelsen skal være kraftig, så pulsen bliver høj. Den skal vare ca. 6 minutter. Ofte bruges kondicykel, løb på løbebånd eller trappeløb. Lungernes funktion følges med pusteprøver – også nogen tid efter anstrengelsen. Falder værdierne, er der tale om astma. Så gives der astmamedicin.

Fødevare-provokation

Fødevare-provokation bruges, når man er i tvivl om, hvilken mad der giver allergi hos en fødevare-allergiker. Provokationen kan laves, så der gives små mængder først og senere mere, eller der gives en stor portion på én gang.

Nogle gange provokerer man ‘blindet’, dvs. med flere provokationer efter hinanden, hvor den, der bliver provokeret, først bagefter får at vide, hvad der var i de forskellige portioner.

Medicin-provokationer

Når det gælder allergi for medicin, har man sjældent gavn af blodprøver og priktest. Her er man som regel nødt til at provokere med den medicin, der skal undersøges for. Som ved fødevarer kan provokationen laves med små og stigende mængder eller med en fuld dosis med det samme. Provokation kommer dog ikke på tale, hvis der er mistanke om, at medicinen har givet sværere reaktioner.