Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Alternativ behandling

Der er en del diskussion omkring alternativ behandling.

Mange mennesker har prøvet forskellige behandlinger og har oplevet, at de fik det bedre. Der er dog ikke noget bevis for, at disse behandlinger har effekt på allergi, når behandlingerne ikke er undersøgt videnskabeligt. En videnskabelig undersøgelse kræver, at der indgår en kontrolgruppe, og at undersøgelsen foregår ‘blindet‘. Kontrolgruppen skal have medicin, der ikke virker på allergi, f.eks. kalkpiller. Ved en ‘blindet’ undersøgelse ved de, der er med i undersøgelsen, ikke på forhånd, om de får ‘rigtig’ behandling eller uvirksom medicin. På den måde kan man tage højde for såkaldt placebo-virkning.

En del af de, der får medicin, vil få det bedre, enten fordi medicinen virker eller fordi det, de er overfølsomme for, f.eks. pollen, forsvinder. En del får det også bedre, blot fordi de tror, de får medicin, som virker. Man taler om en placebo-virkning. Helt op til 30% kan opleve placebo-virkning. Det kan være forklaringen på, at mange føler en effekt af medicin, som senere viser sig at være helt uden virkning. Det er derfor vigtigt at være kritisk både over for virkningen af alternativ behandling og af anden medicin.

I sjældne tilfælde har folk fået allergiske reaktioner af pollen i urte-medicin.