Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Lappetest

Lappetest eller lappeprøver, som de også kaldes, bruges, når det skal undersøges, om stoffer, huden er i kontakt med, giver allergisk kontakt-eksem.

Lidt af de stoffer, der skal undersøges, sættes under små skiver på ryggen. Skiverne dækkes af et plaster. Efter 2 dage fjernes plasteret. Man ser så, om der er kommet reaktioner, dvs. eksem på huden, hvor de forskellige prøver har siddet. Der kan også komme lidt irritation, som ikke er allergisk, og som forsvinder hurtigt. For at skelne mellem allergi og irritation, ser man derfor også huden efter, når der er gået flere dage, efter at plasteret er fjernet.

Selv om man kun har mistanke til f.eks. nikkel, tester man som regel med en fast serie af stoffer, som regel ca. 30 forskellige. Har man mistanke til et stof, som ikke indgår i serien, kan det tilføjes. Det kunne f.eks. være noget af ens eget kosmetik. Ved man fra tidligere undersøgelser, at en person har en svær allergi for f.eks. nikkel, tester men ikke med det igen. Det kunne få eksem andre steder på kroppen til at blusse op.