Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Behandling

Man kan ikke behandle selve allergien. men man kan behandle symptomerne.

Udslet, der ligner børnesygdomme, vil som regel svinde hurtigt uden behandling.

Hvis der er kløe og udslæt, vil antihistaminer hjælpe. Er det ikke tilstrækkeligt, vil lægen ofte give binyrebarkhormon.

I de meget sjældne tilfælde, hvor medicin giver allergisk chok, er det vigtigt med hurtig lægehjælp. Ring 112 og meld allergisk chok. Personen skal lægges ned og benene løftes op, så der kommer blod til hjerne og hjerte. Lægen vil give adrenalin som indsprøjtning. Det hjælper på kredsløbet og på vejrtrækningen.

For at undgå tilbagefald, kan binyrebarkhormon også komme på tale.