Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Mere om husstøvmider

Støvmider er spindlere (ligesom edderkopper) og har 8 ben, hvor insekter har 6. De har en stor krop, som næsten kun er et fordøjelsessystem. De har store kæber, så de kan klippe hudskæl og anden føde i passende stykker. De har ikke øjne og ører, og man mener, de finder frem til maden ved at “lugte” med huden.

Husstøvmiderne lægger æg, som udvikler sig til larver. Larverne bliver til voksne mider, som igen lægger æg. En mide bliver omkring 3-4½ måned, og hunnen lægger 20-40 æg én eller to gange i sit liv. Er der køligt, vokser miderne langsommere og lever længere.

Der findes støvmider over hele verden, og der er mange forskellige arter, som dog ligner hinanden noget. I Danmark skyldes mideallergi oftest husstøvmider, som lever i vores boliger, sjældnere lagermider, som lever i mel, korn, hø etc.

Livsbetingelser

Miderne trives, hvor der er fugtigt og varmt. En temperatur omkring 25 grader og en relativ fugtighed på 70-80% er perfekt for en husstøvmide.

Husstøvmiderne spiser stumper af hår og hudskæl. Et menneske afgiver ca. 1 g hudskæl i døgnet. Det samler sig på overflader i sofaer, stole, gulvtæpper og specielt i og omkring sengen. Der kan være flere millioner i en enkelt madras.

Mideallergen

Det er især allergenerne i midernes afføring, som giver problemer. En mideafføring er en ganske lille partikel på omkring 5-10 µm. Den kan derfor holde sig svævende og med vejrtrækningen nå langt ned i luftvejene. Når der støvsuges eller rystes dyner, hvirvles partiklerne op, og koncentrationen af allergen i luften stiger kraftigt.

Der kan være mange mider i boligen hele året. Luftfugtigheden er dog størst i sensommeren og om efteråret, og her ses en vis stigning i antallet af mider.

Halvdelen af alle boliger i Danmark indeholder så mange mider, at det kan give problemer for en person med allergi for husstøvmider.