Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Anden medicin for allergi

Biologisk behandling

Så kaldt biologisk behandling kan gives med et ‘kunstigt’ fremstillet antistof (anti-IgE), som binder sig til allergi-antistofferne (IgE) i kroppen. Det betyder, at allergi-antistofferne ikke har den samme virkning på de celler, som ellers starter de allergiske reaktioner, mastcellerne og de basofile granulocytter. Anti-IgE bruges ved svær allergisk astma og ved svær nældefeber.

Behandlingerne skal gives som indsprøjtninger med ugers mellemrum.

Bivirkninger: Feber og hovedpine

Cromoner

Stofferne virker på mastcellerne, så de ikke sender så meget histamin ud i kroppen. Det betyder, at de har en vis forebyggende virkning ved allergi i øjnene. De tages som øjendråber. Pga. deres svage virkning, bruges de ikke så meget mere.

Bivirkninger: Sjældne.