Allergileksikon
Et opslagsværk fra Dansk AllergiCenter, Region Hovedstaden

Kvælstofilte – NO

Hvis en astma er ude af kontrol, vil der være en slags betændelse i luftrørene, som ikke skyldes bakterier eller virus. Det giver hævelse af slimhinderne, som betyder, at det er sværere at få luften ind og ud. Det måles med spirometri eller peak-flowmåling.

Andre lungesygdomme kan også give nedsat lungefunktion. Derfor måler man ind imellem også kvælstofilte (NO) i udåndingsluften. Værdien er som regel forhøjet ved astmabetændelse. Er astmaen under kontrol, er værdien lavere, evt. helt normal.